www.iaja.bg/izpiti

Информационна система на ИА "Железопътна администрация"

Проверка на резултат

Моля въведете 12 цифрения баркод на Вашия ваучер

Решавай

тест онлайн

Преглед на тест

Може да прегледате решения от Вас тест по време на изпита, като въведете цифрите от баркода на Вашия ваучер.

Избор на правоспособност